VINASS - KRAV godkänt gödselmedel för din ekoodling

 

Vi på Fjälkeröds HB (ett samarbete mellan Traktortjänst i Fjälkinge AB och Björkeröds maskinstation AB) kan nu leverera Vinass från vår anläggning på Björkeröd.

Fjälkeröds HB har exaktspridare med GPS-styrning, dessa är specialbyggda för Vinass. Spridarna har 24 meters ramp och kan köras med bred-däck och med smala däck. Varje leverans med spridning är max 37 ton (spridare och släp)

Vinass kan även levereras till er tank/bassäng med vårt transportekipage, 37 ton

PRISER år 2019

Prishöjning har skett från år 2018 pga ändrad valutakurs

Vinass

Vid 37 ton per transport - 1,50 kr/kg

Vid 20 ton per transport - 1,55 kr/kg

Vid 15 ton per transport - 1,60 kr/kg

Ovanstående priser gäller upp till 70 km från Sätaröd därefter tillkommer en kostnad med 1,50 kr per ton/km

Fast spridningskostnad 288 kr/hektar

Rörlig spridningskostnad 910 kr/tim

Priserna gäller med förbehåll valutajustering och slutförsäljn.

Välkomna med Era beställningar och frågor!

Peter Nilsson och Tomas Andersen

0733-500 541  0706-347 120

mail: fjalkerod@gmail.com