VINASS - KRAV godkänt gödselmedel för din ekoodling

 

Vi på Fjälkeröds HB (ett samarbete mellan Traktortjänst i Fjälkinge AB och Björkeröds maskinstation AB) kan nu leverera Vinass från vår anläggning på Björkeröd.

Fjälkeröds HB har exaktspridare med GPS-styrning, dessa är specialbyggda för Vinass. Varje leverans med spridning är max 36 ton (spridare och släp)

Vinass kan även levereras till er tank/bassäng med vårt lastbilsekipaggé som lastar 40 ton

PRISER år 2020

Prishöjning kan ske från år 2019 pga ändrad valutakurs

Vinass

Vid 37 ton per transport - 1,50 kr/kg

Vid 20 ton per transport - 1,55 kr/kg

Vid 15 ton per transport - 1,60 kr/kg

Ovanstående priser gäller upp till 50 km f

Från 50 till 100 km + 0,03 kr/kg

Från 100 till 150 km + 0,06 kr/kg

 

Fast spridningskostnad 302 kr/hektar

Rörlig spridningskostnad 935 kr/tim

Priserna gäller med förbehåll valutajustering och slutförsäljn.

Välkomna med Era beställningar och frågor!

Peter Nilsson och Tomas Andersen

0733-500 541  0706-347 120

mail: fjalkerod@gmail.com